Referenser

Referenser

intro

Jannes Dahlgren, 
vd Digalo Digitaltryck.

HV Consulting har hjälpt oss att renodla vårt syfte, belyst våra mål och vad vi saknat. Vi har fått stöd att kunna ta mer ansvar och engagera oss i vårt arbete. Kunskapen vi har tillägnat oss gällande medarbetare har lett till smidigare nyrekryteringar eftersom vi förstår vad det är vi söker och varför. Det ger tyngd till anställningsavtalet. Vi är också bättre på att coacha medarbetare, vilket leder till mer kvatité i utvecklingssamtalen. Det stöder dessutom den uppdaterade arbetsmiljölagen.

DETALJER

Litet ostrukturerat bolag blev medelstort bolag med bättre resultat.

UTMANING

Digaloo befann sig i en kraftig tillväxtfas efter att ha förvärvat ett bolag. För att ta nästa steg i utvecklingen behövde företaget sätta organisation och ha en tydligare ansvarsfördelning. Vi behövde också tydliggöra företagets mål och syfte. Att själva hinna med att prioritera detta arbete var svårt och därför behövde vi hjälp utifrån av någon med förståelse för organisationsutveckling.

HV Consulting har hjälpt oss att renodla vårt syfte och våra mål samt belysa vad vi saknat. Arbetet har resulterat i mer kontroll, stabilitet och mindre konflikter, vilket gynnat medarbetare, mellanchefer och ägare.

Jannes Dahlgren Digalo Digitaltryck

LÖSNING

För mig som VD har en speaking partner kring strategi och organisation varit viktigt och utvecklat mig både som människa och ledare. Jag har nu en djupare inblick i verksamheten och har blivit bättre på att delegera samt fokusera på rätt mål. Arbetet har resulterat i mer kontroll, stabilitet och mindre konflikter, vilket gynnat medarbetare, mellanchefer och ägare.

Jag är stolt över hur vi har hanterat växtvärken och gått från ett litet ostrukturerat bolag till ett medelstort bolag med ordning och reda samt ett bättre resultat.

INtro

Daniel Gustavsson, 
Market & Sales Manager 
Starke Arvid.

Vår konsult har hjälpt oss att lyfta blicken, inte bli hemmablinda och våga ta nästa steg även när det går bra för företaget. På Starke Arvid är vi nämligen hängivna anhängare av ständiga förbättringar.

I det arbetet har vår konsult gett oss ny energi och nya verktyg som vi har format till våra egna. Detta har gjort att vi har kunnat ta kontinuerliga steg framåt i vår utveckling gällande strategi, försäljning och ledarskap. 

DETALJER

Bolaget har blivit nummer 1 på nästan alla marknader där vi verkar.

BAKGRUND

Vår konsult har jobbat med oss och våra utmaningar i totalt 15 år och har mer historik med bolaget än vad en del personer i ledningen har. Det har varit en lång och proffsig såväl som personlig relation.

Det 15-åriga samarbetet har lett fram till att medarbetare och ledare har kunnat bli ännu bättre och bolaget har en 12% organisk tillväxt varje år.

Daniel Gustavsson Market & Sales Manager, Starke Arvid​

LÖSNING

Tillsammans med ett motiverande, tankeutmanande och coachande förhållningssätt har vi med konsultens hjälp kunnat utvecklas som individer, medarbetare och ledare, men även som ett bättre fungerande team.
Samarbetet har lett fram till att medarbetare och ledare har kunnat bli ännu bättre. Och bolaget har med en 12% årlig organisk tillväxt i genomsnitt blivit nummer ett på nästan alla marknader vi är verksamma på.

INtro

Erik Randén, vd Kylgruppen.

Kylgruppen tog hjälp av HV Consulting vars helhetsperspektiv och nätverk av specialister har hjälpt oss att sätta nya mål, definiera vår identitet samt skapa en ny organisation.

För att nå målen sjösattes en plan som vi arbetat efter de senaste fem åren. Vi lyckades göra rätt delmoment i en serie kopplade till en helhet. Och det gick över förväntan.

DETALJER

”Vi dubblade omsättning och bolagsvärde.”

UTMANING

Jag hade varit med och drivit Kylgruppen i 25 år. Under den perioden tillkom nya delägarkollegor. Vi lyckades väl och hade under lång tid en god tillväxt och lönsamhet samt bra stämning bland medarbetare och ledare. Men vi hade svårt att se hur vi skulle kunna växa till en nivå där ingen av oss drivit företag tidigare. Vi behövde utveckling, en mer definierad identitet och tydligare strukturer för att behålla vår drivkraft. Men hur skulle vi komma dit? Och hur skulle vi kunna göra saker vi aldrig gjort förut? Vi förstod att vi behövde ny kompetens och hungrade efter energi utifrån.

Att växa som människa och företag är inte smärtfritt. Man måste kämpa i perioder och ändra sig själv om man vill ha andra resultat. Men det var värt det – alla gånger! Vi hade aldrig kommit hit utan denna satsning. Jag kan tveklöst rekommendera detta till andra entreprenöriella bolag med liknande bakgrund.

Erik Randén vd, Kylgruppen

LÖSNING

De ekonomiska resultaten var aldrig målet för oss men ett kvitto på att vi gjorde rätt. Vi har inte bara växt som ledare och medarbetare, vi har också kunnat skapa mer värde för våra kunder. Kylgruppen fick en starkare identitet genom att förädla det vi redan var bra på, något vi även lyckades kommunicera. Vår starka identitet gjorde det lättare att prioritera kunder och projekt som matchade. Vi åstadkom stabilare strukturer som gjorde bolaget mindre personbundet. Därför blev det lättare för mina kollegor att ta över när jag nyligen efter 30 år i Kylgruppen gick vidare i karriären.

Jag är både rörd och stolt över vad vi åstadkommit under så få år. Hur vi vuxit som människor såväl som företag. Det tog lite tid innan det gick upp för mig hur bra detta verkligen var för allas drivkraft och vilka enorma resultat det gav.

INtro

Johan Granat, 
tidigare vd för ett byggbolag.

Företaget behövde en långsiktig planering samt rekrytera nya medarbetare. Vd:n Johan insåg att det inte gick att chansa sig fram när det gällde att få alla medarbetare att arbeta åt samma håll. Han behövde ett bollplank och kom genom en vän i kontakt med HV Consulting. Först var jag tveksam men efter ett möte med den engagerade Marcus Nolfelt körde vi igång omedelbart. 

DETALJER

Från 250 till 400 miljoner i omsättning utan förvärv på 2 år.

UTMANING

När jag tog över VD-posten för byggbolaget saknades styrning, ansvarsfördelning och kommunikation. Allt sköttes som ett mindre bolag. Möten med ledningsgruppen ekade med sin frånvaro, personalen var utarbetad och hade varken tid eller ork att komma med idéer. En företagskultur som fungerat med tidigare ägare vid rodret, men nu hade bolaget nya ägare och målet var att växa.

Som VD lockades jag av potentialen i att växa och det jag ville uppnå med bolaget. Men man står ensam om så mycket. Att greppa bolaget och utveckla det på kort tid var en stor utmaning. Mycket var gammalt och behövde moderniseras, men i denna bransch gör man gärna som man alltid har gjort. Hur skulle jag få med personalen och göra dem delaktiga?

Marcus Nolfelt kunde verkligen utmana mig att växa gällande nya idéer. Ibland höll jag inte med och ilsknade till. Men hans idéer mognade ändå över tid och då kunde jag se fördelarna. Han var också ett moraliskt stöd när det var tungt.

Johan Granat Tidigare vd, för ett byggbolag

LÖSNING

Tillsammans med HV Consulting arbetades det fram målplaner och uppbyggnad av en ny bolagsstruktur. Målen var så pass stora att det krävdes ihärdighet och därför behövdes vårt samarbete som pågick närmare 2 år för att få till allt. Vi kunde belysa var i bolaget behoven fanns och rekrytera därefter. Då blev det också enklare att motivera nyrekrytering inför styrelsen.

Under de första 3 månaderna anställdes 15 nya medarbetare. I denna tillväxtfas bidrog Marcus Nolfelt mycket till de anställda genom ledarskapsutbildningar. Han öppnade även nya dörrar inom försäljning. Jag kunde använda mig av nya metoder för utveckling och uppdelning av de olika delarna i bolaget på ett långsiktigt och strukturerat sätt. Det blev enkelt att följa och uppdatera processer och implementera dessa i andra delar av bolaget när de kom på plats. När vi anammat det nya coachande ledarskapet blev resultatet att medarbetarna förstod att de kunde skapa förändring.

Vårt arbete blev framgångsrikt och resulterade i att vi blev vassare i kalkyldelarna, utvecklade sälj, hittade rätt ekonomi och ökade i omsättning. Det största vi uppnådde var att förflytta bolaget ur den lilla kostymen och in i den större.

Vi blev och agerade som ett stort bolag och medarbetarna var nyckeln till framgången.