En starkare lyskraft med Focus-Framework

Ett familjeägt företag påbörjar nu en mycket intressant fas i deras framgångresa. Efter snart 20 år sedan starten genomgår de en förändring där syftet är att renodla och skapa fokus. En organisation är nämligen per definition ”en grupp individer med en inte alltför olik idé om vart man ska”. Vi hjälper dem att ta fram den idén att samlas kring igen så att bra kan bli bättre. Vi börjar med att tillsammans hitta deras syfte, värderingar, principer mm i den modell som kallas Focus Framework.