Få mer energi och skapa bättre resultat genom att använda din hjärna smartare!

Känner du också att dagarna lätt blir en kamp mot klockan och att energin tryter veckorna innan nästa ledighet? Brist på energi och en känsla av tidsbrist beror ofta på att vi inte använder vår hjärna optimalt, men det går att ändra på! Så om du vill sluta jaga klockan, skapa bättre resultat och hushålla med din energi ska du läsa vidare.

Använd hjärnan smartare

Rent evolutionärt är vi utrustade med en stenåldershjärna som inte är helt anpassad till vår informationsrika och snabbföränderliga vardag. Utan att vara medvetna om det tröttar vi ofta ut vår hjärna onödigt snabbt. Kraftigt förenklat så använder vi två olika delar av hjärnan när vi utför uppgifter på rutin respektive arbetar med arbetsuppgifter på ett komplext sätt. Den delen av hjärnan vi använder till att lösa problem, ta beslut och tänka kreativt förbrukar snabbt den begränsade energi som finns till förfogande för detta. När denna energi sinar tappar vi vår förmåga att lösa komplexa uppgifter och tänka i nya banor. Kvaliteten på vårt arbete blir sämre, vi blir trötta och det tar längre tid för varje utmaning vi ger oss in i. För rutinuppgifter däremot används en annan del av hjärnan. Rutinuppgifter kräver relativt lite energi, tröttar inte ut oss i samma grad och vi kan bemästra dem även när hjärnan är trött.

En vanlig dag

Du kanske, som många andra, börjar dagen med din epost. Svarar på några enkla frågor men känner att några frågor får vänta tills senare och låter dem ligga kvar i inkorgen. Den hanteringen kanske tog 20 minuter.  Snart, om 40 minuter, börjar ett viktigt möte där du ska hålla en presentation. Du borde förbereda dig och komma in i rätt fokus men behöver också stämma av en fråga med en kollega som du precis såg komna in genom dörren.  Du vet att kollegan brukar gå in i möten omgående så det är bäst att ta avstämningen direkt. Precis när du ska resa dig så ringer telefonen. En annan kollega vill ställa ett par snabba frågor. Samtalet tar 15 minuter. Dina tankar går återigen till presentationen som du ska hålla snart, du öppnar den men byter snabbt till din inkorg och ser att du fått fyra nya mail. Ett rör ett viktigt projekt du är inblandad i, ett meddelande om ett beslut som innebär extraarbete för dig i nästa vecka. Tillbaka till presentationen för att komma in i fokus inför mötet när du kommer på att du skulle hinna med avstämningen med din kollega. Kollegans plats är tom och du känner en frustration över hur du ska hinna med dagens uppgifter.

Det går snabbt att splittra hjärnans fokus genom bristande rutiner och den kreativa energin förbrukas snabbt på fel saker. Här följer tre enkla tips för hur du kan få mer energi, skapa bättre resultat genom att använda din hjärna smartare:

  1. Avsätt 5 minuter, det första du gör varje morgon, för att tydligt definiera dagens viktigaste aktiviteter
  2. Gör det viktigaste och mest energikrävande först
  3. Stäng av mail och mobil för att kunna fokusera

1. Definiera dagens viktigaste aktiviteter och vad de kommer att leda till

Händer det att du skjuter upp de viktigaste uppgifterna för dagen och kommer igång först när det är tidspress, resultatet blir helt ok men du har en känsla av att det kunde blivit bättre? Det som gör att vi sätter igång med en uppgift är antingen att vi är tillräckligt pressade eller känner tillräckligt med motivation kopplat till uppgiften. Vi behöver mer press och/eller motivation för en komplex uppgift. Använder vi press som drivkraft blir hjärnan lättare låst och vi kör fast. Vill vi hitta mer kreativa lösningar är det bättre att använda motivation som drivkraft. Gör det därför tydligt för dig vilka dina viktigaste aktiviteter är, vad de kommer att leda till och definiera ett konkret första steg du kan ta direkt. Detta skapar bättre förutsättningar för mer motivation, mindre tidspress och bättre resultat!

2. Gör det viktigaste och mest energikrävande först

Tidigt på dagen så är hjärnans energiförråd påfyllda och förmågan att fokusera, tänka kreativt och lösa problem är som bäst.  Om din viktigaste uppgift för dagen är tydlig, se till att lägga första timmen på att göra den klar, innan du gör något annat. Belöningen du får är dopamin vilket gör det lättare att sätta igång med nästa utmaning. Bättre resultat och mer energi!

3. Stäng av mail och mobil för att kunna fokusera

Alltid tillgänglig leder lätt till mentalt frånvarande. Styr din tillgänglighet till de tider som passar dig och din omgivning. Din hjärna kan bara driva en komplex process framåt i taget, när du blir avbruten mitt i en arbetsuppgift tar det både mycket tid och energi att komma tillbaka. För varje avbrott tar det längre tid och energin tryter snabbare. Konsekvensen blir att kvaliteten blir sämre och du levererar under din potential. Se därför till att inte bli störd när du vet att du arbetar med dina viktigaste och mest komplexa uppgifter. Stäng t.ex. av mail och mobil, speciellt på morgonen. Mer energi och bättre resultat!