Kunskap Värde Lönsamhet

"För ett bättre liv"

Miweco stärker små 
och medelstora företag

Miweco är teknikkonsulterna som stärker lönsamheten för små och medelstora företag och skapar värde genom att vara en drivande kraft och en trygg partner i bolagens utveckling och processer.

Vi bidrar till kundens framgång och utveckling och att de når de mål som de vill ha och förtjänar.

VÅRa FRAMGÅNGSRIKA arbetssätt OCH värdeskapande aktiviteter

Så hjälper vi dig och ditt företag med värdeskapande.

Allt utvecklingsarbete blir mer och mer komplext och integrerat vilket ställer allt större krav på kompetens och erfarenhet inom många olika områden. Med våra värdeskapande aktiviteter får du tillgång till effektiv produkt- och produktionsutveckling och minimerar onödigt arbete och förluster i din produktionsapparat. 

Våra värdeskapande aktiviteter

Effektiva arbetssätt ger unika resultat

Vi brinner för att hjälpa små och medelstora företag att nå sina mål och ser varje avslutat uppdrag som början på ett nytt. Det gör vi med våra unikt paketerade erbjudanden och mervärden för att säkerställa leverans och högt kundvärde. 

Vi är en investering som bidrar till ökad lönsamhet för våra kunder.

Extern utvecklingsavdelning

Från ax till limpa – optimera värdet i din organisation.

Minimera ineffektivitet i utvecklingsarbetet med oss som partner

kundjour

Vi erbjuder kompetens och resurser när behov uppstår till fast kostnad.

"Pris är vad du betalar, Värde är vad du får" - Warren Buffett

bumeranganalys

Våra interna verktyg som genomlyser din verksamhet för värdeoptimering, blir nästan alltid minst kostnadsneutral för stunden men väldigt lönsam i längden.

"Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it" - William Penn

rationalisering

Vi hjälper dig att öka värdet och lönsamheten på dina produkter. Genom rationalisering av produkter och processer kan vi hjälpa er att öka nyttjandegraden och produktvärdet.

"Du kan inte göra dagens arbete med gårdagens metoder och fortfarande vara kvar i affärerna imorgon" - Zig Ziglar

Advisory board

Vi bistår med externa experter och rådgivare när det specifika behovet uppstår, allt för att lösa ditt unika problem.

"Vi ger dig råd i rätt rikting" - Eric P. Olsson

Alltid hos miweco

Trygghet och värdeskapande

Vårt unika arbetssätt gör så att man som kund får tillgång till hela vårt företags samlade kompetens, detta kallar vi för våra mervärden. Det stärker våra värdeskapare i sina uppdrag och ger dig som kund ett extra värde i uppdragen. Man skall som kund alltid känna trygghet när vi arbetar tillsammans.

Vi är en investering som bidrar till ökad lönsamhet för våra kunder.

MER ÄN BARA EN KONSULT

Vi kränger inte konsulttimmar
Vi erbjuder värdeskapande aktiviteter

TRYGGHETSGARANTI 

Byt konsult inom 40h från uppdragsstart om ni inte är nöjda

MVG

Alla kunder har tillgång till vår samlade kompetens oavsett konsult

ECO

Alltid försöka erbjuda samma konsult till tidigare kunder

SENIOR – JUNIOR

Juniora konsulter med stöd av senior mentor för effektivitet