Kunskap Värde Lönsamhet

Miweco stärker små 
och medelstora företag

Miweco är teknikkonsulterna som stärker lönsamheten för små och medelstora företag och skapar värde genom att vara en drivande kraft och en trygg partner i bolagens innovationsprocess

Vi bidrar till kundens framgång och utveckling och att de når de mål som de vill ha och förtjänar.

VÅRa FRAMGÅNGSRIKA arbetssätt OCH Erbjudanden

Så hjälper vi dig och ditt företag med värdeskapande.

Allt utvecklingsarbete blir mer och mer komplext och integrerat vilket ställer allt större krav på kompetens och erfarenhet inom många olika områden. Med våra erbjudanden får du tillgång till effektiv produkt- och produktionsutveckling och minimerar onödigt arbete och förluster i din produktionsapparat. 

Våra erbjudanden

Effektiva arbetssätt ger unika resultat

Vi brinner för att hjälpa små och medelstora företag att nå sina mål och ser varje avslutat uppdrag som början på ett nytt. Det gör vi med våra unikt paketerade erbjudanden och mervärden för att säkerställa leverans och högt kundvärde. 

Vi är en investering som bidrar till ökad lönsamhet för våra kunder.

Mer än bara en konsult

En värdeskapare med tillgång till hela vår samlade kompetens

Extern utvecklingsavdelning

Från ax till limpa – optimera värdet i din organisation

Kundjour

Värde till fast kostnad vid behov över tid

bumeranganalys

Genomlysning av din verksamhet för värdeoptimering

rationalisering

Öka värdet och lönsamheten på dina produkter

Advisory board

Expertis och rådgivning åt dina medarbetare och ledare vid behov

För att kvalitetssäkra och effektivisera våra uppdrag arbetar vi enligt vår leveransprocess 3A som består av Analys – Avstämning – Avslut

våra mervärden

Trygghet och värdeskapande

Vårt unika arbetssätt gör så du som kund får tillgång till hela vårt företags samlade kompetens, detta kallar vi för våra mervärden. Det stärker våra värdeskapare i sina uppdrag och ger dig som kund ett extra värde i uppdragen. Du skall som kund alltid känna trygghet när vi arbetar tillsammans. 

Vi är en investering som bidrar till ökad lönsamhet för våra kunder.

Miwecos Värde Grupp

Miwecos Värde Process

Trygghetsgaranti

Senior – Junior

ECO