Vi löser dina tekniska utmaningar

"För ett bättre liv"

VI HJÄLPER DIG MED

Miweco stärker Kunskap, Värde och Lönsamhet

Miweco är teknikkonsulterna som stärker små och medelstora företag inom Produktutveckling, Projektledning och Produktionsutveckling. Genom att tillföra Kunskap som skapar Värde för våra kunder är vi på bästa sätt delaktiga i att öka deras Lönsamhet.

Vi jobbar med det som är viktigt på riktigt – För ett bättre liv. 

Vi är en drivande kraft och en trygg partner i ditt företags utveckling och erbjuder dig stöd, från att lösa ”enskilda Teknikproblem” till att erbjuda ”helhetslösningar av Projekt” och oavsett har vi alla kompetenser som behövs.

I ett tätt samarbete med dig konstruerar och utvecklar vi dina produkter och produktionsutrustningar, effektiviserar och tar bort förluster i din produktion och erbjuder en drivande projektledning av högsta klass.

Vår passion är att hjälpa ditt företag att nå framgång. Det gör vi genom att erbjuda skräddarsydda lösningar som passar dina behov, mål och förväntningar inom Våra verksamhetsområden. 

  • Produktutveckling
  • Projektledning
  • Produktionsutveckling

Miwecos Bumerangeffekt

För ett bättre liv

Kasta dina tekniska utmaningar till oss, likt en bumerang, och du får snabbt, enkelt och träffsäkert Kunskap, Värde och Lönsamhet tillbaka.

– Vi analyserar din tekniska utmaning och matchar direkt med bästa lösningsstrategi och resurs.

– Vi konstruerar, utvecklar nytt och effektiviserar befintligt. Oavsett om du behöver en helhetslösning i din produktion eller har ett utvecklingsprojekt löser vi ditt behov. Alla våra resurser är experter och värdeskapare, merparten med lång erfarenhet inom sitt specifika kompetensområde

– I ett samarbete med oss kommer du uppleva fördelarna med vår ”bumerangeffekt”. Våra lösningar genererar värdeoptimering och ger långsiktiga fördelar för ditt företag. Investera i högre kunskap och låt oss hjälpa dig att övervinna dina tekniska utmaningar för ökad effektivitet och lönsamhet. Skapa en bättre framtid för dig själv och ditt företag.

Miweco ger dig ett bättre liv!

VÅRA FRAMGÅNGSRIKA ARBETSSÄTT

Så hjälper vi dig och ditt företag med värdeskapande

Utvecklingsarbete blir alltmer komplext och integrerat vilket ställer stora krav på kompetens och erfarenhet. För att möta dessa utmaningar är det viktigt att ha både bredd och djup i sin kunskapsbas och erfarenhet inom många olika områden.

Våra framgångsrika unika arbetssätt gör att du som kund får tillgång till hela vårt företags samlade kompetens, Våra Mervärden. Våra erfarna medarbetare, med sina unika kunskaper, är väl rustade för att hantera den ökande komplexiteten och redo att leverera innovativa lösningar. Vi stödjer dig och ditt företag i varje steg i era processer, identifierar och löser problem och kvalitetssäkrar era arbetsflöden. 

Våra Erbjudanden ger dig som kund tillgång till en effektiv produkt- och produktionsutveckling, där vi tar bort förluster i din verksamhet genom att eliminera onödiga steg, minskar slöseri och optimerar dina arbetsflöden. 

Inom Våra Verksamhetsområden  Produktutveckling, Projektledning och Produktionsutveckling jobbar vi med att konstruera produkter och produktionsutrustningar, värdeoptimera organisationer, leda projekt, kvalitetssäkring, effektivisera produktionsapparater och arbetsflöden genom att hitta flaskhalsar, öka effektiviteten och minimera kostnader i verksamheten.

Miweco är en ”one-stop-shop” – tillför Kunskap som skapar Värde för ökad effektivitet och Lönsamhet  För ett bättre liv.

Våra Erbjudanden

Effektiva arbetssätt ger unika resultat

Vi brinner för att hjälpa små och medelstora företag att nå sina mål och vi ser varje avslutat uppdrag som början på ett nytt.

Våra unikt paketerade Erbjudanden och Mervärden säkerställer leverans och högt kundvärde. 

Vi är en investering som bidrar till ökad lönsamhet för våra kunder.

Extern utvecklingsavdelning

Från ax till limpa – Optimera värdet i din organisation.

Minimera ineffektivitet i utvecklingsarbetet med oss som partner

kundjour

Vi erbjuder kompetens och resurser när behov uppstår till fast kostnad.

"Pris är vad du betalar, Värde är vad du får" - Warren Buffett

bumeranganalys

Våra interna verktyg, som genomlyser din verksamhet för värdeoptimering, blir nästan alltid minst kostnadsneutral för stunden men väldigt lönsam i längden.

"Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it" - William Penn

rationalisering

Vi hjälper dig att öka värdet och lönsamheten på dina produkter. Genom rationalisering av produkter och processer kan vi hjälpa er att öka nyttjandegraden och produktvärdet.

"Du kan inte göra dagens arbete med gårdagens metoder och fortfarande vara kvar i affärerna imorgon" - Zig Ziglar

MIWECO Kompetens

Utöver våra egna experter har vi tillgång till ett brett nätverk av specialister. Vi bistår med externa experter och rådgivare när det specifika behovet uppstår, allt för att lösa ditt unika problem.

"Vi ger dig råd i rätt riktning" - Eric P. Olsson

Miweco stärker Kunskap, Värde och Lönsamhet