Våra värdeskapande aktiviteter

Vi kränger inte konsulttimmar Vi erbjuder värdeskapande aktiviteter

Utan en helhet…

Kan du tänka dig en idrottare som inte satsar på alla delar inom sin idrott, en golfare som inte tycker att puttning är viktigt, hålla med en 800 meters löpare om att allt bara handlar om upploppet eller hängivet hålla på ett fotbollslag som inte satsar på försvarsspel.

…inget värde och framgång.

Det är lika främmande som att säga att projektledning, produkt-utveckling och produktionsutveckling är irrelevant för att nå framgång i ett företag. Framgång bygger på att alla delar i ett bolag fungerar väl tillsammans och på så vis skapar värde och lönsamhet. Vi har förståelsen och kunskaper om helheten vilket hjälper dig att nå dina mål och företagets planer. 

Vi hjälper dig att:

  • Nå vinnande resultat på kortare tid utan att arbeta hårdare.
  • Känna mindre stress genom att lösa de utmaningar ni står inför.
  • Hitta lösningarna till en kostnad som ditt företag kan hantera.

Våra värdeskapande aktiviteter

Så hjälper vi företag att öka sin försäljning och lönsamhet

Med rätt kunskap och metoder kan vi bidra till framgång som gör att man når sina mål. 

Miweco har flera olika värdeskapande aktiviteter med utgångspunkt från vår framgångsrika strategi. Dessa har tagits fram för att hjälpa små och medelstora företag att kunna öka sin försäljning och lönsamhet och få den framgång de önskar och förtjänar.

Vi brinner för att hjälpa kunder att nå sina mål och ser varje avslutat uppdrag som början på ett nytt.

Extern utvecklingsAVDELNING

Från ax till limpa – optimera värdet i din organisation. Minimera ineffektivitet i utvecklingsarbetet med oss som partner

Med effektiv utveckling minimerar du onödigt arbete och förluster i din verksamhet. Projekten drivs systematiskt och effektivt i en tvärfunktionell miljö där slutresultatet blir ökat värde och högre lönsamhet i era projekt. Miweco kan från eget kontor hjälpa er med utvecklingsuppdrag inom koncept-, produkt-och produktionsutveckling att uppnå era mål samt öka värdet på era produkter. Beroende på uppdragens art så bemannas och leds de av vår och eller er personal. 

Instead of thinking outside the box, just get rid of it.

– Deepak Chopra

Kundjour

Vi erbjuder kompetens och resurser när behov uppstår till fast kostnad.

Snabbt och flexibelt, till en fast kostnad, hjälper vi er att reducera topparna under en period där resurser saknas för att inte tappa fart i ert arbete och skapa värde. Ni vet att kompetens och resurser finns tillgängliga när behov uppstår och har då tillgång till våra erfarna värdeskapare utan att ha egen fast personal som sitter outnyttjade under perioder. Detta skapar en stor valfrihet hos dig som kund att få den hjälp som behövs för att bibehålla försäljning och lönsamhet.

Pris är vad du betalar, Värde är vad du får.

– Warren Buffet

bumeranganalys

Våra interna verktyg som genomlyser din verksamhet för värdeoptimering, blir nästan alltid minst kostnadsneutral för stunden men väldigt lönsam i längden.

Peter F Drucker säger ”Det finns inget så meningslöst som att effektivt göra någonting som aldrig borde ha gjorts”. Bumeranganalys är ett verktyg där ni får tillgång till vår breda erfarenhet och kunskap inom våra verksamhetsområden. Resultatet blir handlingsplaner med förslag på revidering av arbetssätt, processer och produkter för att skapa konkurrensfördelar. Vi avlastar er ordinarie verksamhet och hjälper er att introducera förbättrade processer och metoder som hjälper att nå mål om ökad lönsamhet. Denna typ av uppdrag kostar er inget extra då ni redan har kostnaderna i ordinarie verksamhet som nu skall rationaliseras bort. 

Vi är en investering och inte en kostnad som på kort tid skall återbetala sig så att ni tjänar mer pengar.

Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it.

– William Penn

rationalisering

Vi hjälper dig att öka värdet och lönsamheten på dina produkter. Genom rationalisering av produkter och processer kan vi hjälpa er att öka nyttjandegraden och produktvärdet.

Genom rationalisering av produkter och processer kan vi hjälpa er att öka nyttjandegraden och produktvärdet. En produktionsanläggning som under en längre tid har genomgått förändringar men inte optimeringar fastnar lätt i ett icke värdeskapande produktionsflöde. Detsamma gäller även för produkter där man aktivt inte arbetat med utveckling.

Miweco hjälper er med översyn av produktrationalisering samt produktuppdatering för att sänka era kostnader och öka er lönsamhet. Genom optimering av produktionsflöden återfår ni kontroll på era tillverkningsprocesser och reducerar onödiga förluster. Slutresultatet blir ökat värde på dina produkter och processer vilket genererar ökad lönsamhet.

Du kan inte göra dagens arbete med gårdagens metoder och fortfarande vara kvar i affärerna i morgon.

– Zig Ziglar

Advisory board

Vi bistår med externa experter och rådgivare när det specifika behovet uppstår, allt för att lösa ditt unika problem.

Om du har ett specifikt behov kan vi med våra erfarna värdeskapare bistå med experter och rådgivning åt dina medarbetare och ledare så att du kan fortsätta din verksamhet utan avbrott. Vi finns tillgängliga med kort varsel när ditt specifika problem uppstår. Vi har inte bara djup teknisk kunskap utan ser även till helheten där du får den hjälp du behöver för att lösa ditt unika problem. Med vårt Advisory Board kortar vi ledtiden från ide till handling med vår expertkompetens.

Vi ger dig råd i rätt riktning.

– Eric P. Olsson

våra mervärden

Du får tillgång till hela bolagets samlade kompetens

Vårt unika arbetssätt gör så du som kund får tillgång till hela vårt företags samlade kompetens, detta kallar vi för våra mervärden. Det stärker våra värdeskapare i sina uppdrag och ger dig som kund ett extra värde i uppdragen. Du skall som kund alltid känna trygghet när vi arbetar tillsammans. 

Vi är en investering som bidrar till ökad lönsamhet för våra kunder.

MER ÄN BARA EN KONSULT

En värdeskapare med tillgång till hela vår samlade kompetens.

Väljer ni att anlita en värdeskapare från Miweco får ni tillgång till hela vår samlade kompetens och arbetssätt. Vårt tvärfunktionella arbetssätt ger er mer än bara en duktig värdeskapare i er verksamhet utan även tillgång till nya infallsvinklar utanför ordinarie uppdrag för att ge nya tankar och idéer kring både produktdesign och processhantering. Våra mervärden ger dig som kund ett stort värde utan att du behöver betala något extra. Vi brinner för att hjälpa kunder att nå sina mål och ser varje avslutat uppdrag som början på ett nytt.

”Ingen av oss är lika smart som alla av oss” – Ken Blanchard

Trygghetsgaranti

Byt konsult inom 40h från uppdragsstart om ni inte är nöjda

En trygghetsgaranti vid start av nya uppdrag. Vi erbjuder bara konsulter med rätt kompetens så att ni som kund kan känna trygghet i våra samarbeten. Om det av andra skäl skulle vara så att konsulten i fråga ej passar för uppdraget erbjuder vi att inom 40 timmar från uppdragsstart att byta ut konsulten mot en annan

Miwecos Värde Grupp

Alla kunder har tillgång till vår samlade kompetens oavsett konsult

En sammansättning av kompetenser inom Produktutveckling, Produktionsutveckling och Projektledning.  Vi har mycket seniora medarbetare med hög kompetens inom bl.a. tunnplåtskonstruktion, lättviktskonstruktion, platskonstruktion, formsprutning, sandgjutning hydraulik, CAD, provning, projektledning mm.

Syftet med MVG är att alla våra kunder skall ha tillgång till vår samlade kompetens och kunna rådfråga utan att det kostar kunden något extra. 

ECO

Alltid försöka erbjuda samma konsult till tidigare kunder

ECO, betyder att vi alltid försöker att erbjuda samma konsulter till tidigare kunder för att förenkla för kunden. Om konsulten inte är tillgänglig kommer han/hon att finnas med som backup och mentor. Detta bidrar till att vi snabbt, effektivt och med högt värde kan bidra till våra kunders fortsatta lönsamhet och utveckling

Senior – Junior

Juniora konsulter med stöd av senior mentor för effektivitet

Senior – Junior är juniora konsulter som får stöd och support av mentorer genom MVG och får på så vis en juniors hunger och driv kombinerat med kunskap och erfarenhet från våra seniorer