Våra mervärden

Vi erbjuder värdeskapande aktiviteter

VÅRA MERVÄRDEN

Miweco's samlade kompetens för trygghet och värdeskapande

Vårt unika arbetssätt gör att du som kund får tillgång till hela vårt företags samlade kompetens, detta kallar vi för våra mervärden. Det stärker våra värdeskapare i sina uppdrag och ger dig som kund ett extra värde i uppdragen. Du skall som kund alltid känna trygghet när vi arbetar tillsammans. 

Vi är en investering som bidrar till ökad lönsamhet för våra kunder.

MER ÄN BARA EN KONSULT

Vi erbjuder paketlösningar
med värdeskapande aktiviteter

MVG

Kunder har alltid tillgång till vår samlade kompetens

MVP

Kunder har alltid tillgång till våra värdeprocesser

ECO

Alltid försöka erbjuda samma konsult till tidigare kunder

SENIOR – JUNIOR

Junior konsult med stöd av senior mentor för effektivitet

TRYGGHETSGARANTI 

Byt konsult inom 40h från uppdragsstart om ni inte är nöjda

Mer än bara en konsult

MER ÄN BARA EN KONSULT

En värdeskapare med tillgång till hela vår samlade kompetens.

Väljer ni att anlita en värdeskapare från Miweco får ni tillgång till hela vår samlade kompetens och arbetssätt, våra mervärden. Vårt tvärfunktionella arbetssätt ger er mer än bara en duktig värdeskapare i er verksamhet utan även tillgång till nya infallsvinklar utanför ordinarie uppdrag för att ge nya tankar och idéer kring både produktdesign och processhantering. Våra mervärden ger dig som kund ett stort värde utan att du behöver betala något extra. Vi brinner för att hjälpa kunder att nå sina mål och ser varje avslutat uppdrag som början på ett nytt.

”Ingen av oss är lika smart som alla av oss” – Ken Blanchard

MVG

Miwecos Värde Grupp "MVG"

Alla kunder har tillgång till vår samlade kompetens oavsett konsult

En sammansättning av kompetenser inom Produktutveckling, Produktionsutveckling och Projektledning.  Vi har många seniora medarbetare i vårt företag med hög kompetens inom bl.a. tunnplåtskonstruktion, lättviktskonstruktion, platskonstruktion, formsprutning, sandgjutning hydraulik, CAD, provning, projektledning, verksamhetsutveckling mm.

Syftet med MVG är att alla våra kunder skall ha tillgång till vår samlade kompetens och kunna rådfråga utan att det kostar kunden något extra. 

MVP1

Miwecos Värde Process "MVP"

Miwecos Värde Process, är det samlade namnet på hur vi med våra egna processer kan öka effektiviteten hos våra kunder. Genom effektiv Produktutveckling och konstruktion får ditt företag snabbare fram rätt produkt i rätt tid och med effektiv Produktionsutveckling minimerar ni onödigt arbete och förluster i er produktionsapparat. Om Projekt drivs systematiskt och effektivt i en tvärfunktionell miljö blir slutresultatet att era projekt går i mål i tid, inom budget eller bättre och sist men inte minst ni får produkter som ni tjänar pengar på.

ECO1

ECO

Alltid försöka erbjuda samma konsult till tidigare kunder

ECO, betyder att vi alltid försöker att erbjuda samma konsulter till tidigare kunder för att förenkla för kunden. Om konsulten inte är tillgänglig kommer hen att finnas med som backup och mentor. Detta bidrar till att vi snabbt, effektivt och med högt värde kan bidra till våra kunders fortsatta lönsamhet och utveckling

Senior_Junior1

Senior – Junior

Juniora konsulter med stöd av senior mentor för effektivitet

Senior – Junior är juniora konsulter som får stöd och support av mentorer genom MVG och får på så vis en juniors hunger och driv kombinerat med kunskap och erfarenhet från våra seniorer

40h1

Trygghetsgaranti

Byt konsult inom 40h från uppdragsstart om ni inte är nöjda

En trygghetsgaranti vid start av nya uppdrag. Vi erbjuder bara konsulter med rätt kompetens så att ni som kund kan känna trygghet i våra samarbeten. Om det av andra skäl skulle vara så att konsulten i fråga ej passar för uppdraget erbjuder vi att inom 40 timmar från uppdragsstart att byta ut konsulten mot en annan