Vi har stor teknisk kunskap inom konstruktion

Produktutveckling

Bakgrund

I dagens globala konkurrensmiljö krävs det att företag kan hantera ökad produktförnyelse och nya regler. Den snabba utvecklingen av teknik och system lägger till ytterligare utmaningar som att lyckas behålla medarbetare med rätt kompetens, vara attraktiv som arbetsgivare för att locka rätt nya medarbetare och hålla sig konkurrenskraftig på marknaden. Att förlita sig på gamla metoder är inte längre hållbart för framtida lönsamhet. Många företag har idag en mycket slimmad organisation och kämpar med att hinna utveckla nya produkter. Ofta tvingas man därför prioritera den nuvarande produktionen över framtidens innovationer.

Produktutveckling

Miweco kan vara din partner och hjälpa till att avlasta din ordinarie organisation i allt från nyutveckling till serieproduktion och rationaliseringar. Kom till oss med dina tekniska utmaningar och du får lösningar tillbaka. Du väljer hur och vad vi kan hjälpa dig med.

Vi löser det snabbt, enkelt och tillsammans!

Inom Produktutveckling behärskar vi de flesta teknikområden och arbetsområden inom mekanisk konstruktion. Vi hanterar de vanligen förekommande CAD-programmen så som NX, Catia, SolidWorks, Pro-E, Creo och Inventor. Vi jobbar även med olika typer av verktyg och utrustningar, t ex formverktyg, hydraulik, pressverktyg, jiggar, fixturer, provutrustningar, produktionsutrustningar, kablage och elektriska komponenter mm.

- Vi jobbar med Nykonstruktion och tar fram konstruktioner från krav och koncept hela vägen fram till en färdiga produkter, såväl kravanalyser som installations- och produktionsunderlag.

- Vi utför Produktionsoptimering och Produktuppgraderingar/ "MKII"/Facelift/Lättvikt/Rationaliseringar där vi optimerar produktdesignen på dina befintliga produkter för att förbättra prestanda, minska materialkostnader och förenkla tillverkningsprocesser.

- Vi jobbar integrerat med Produktstrategi. Det betyder att produkterna vi konstruerar till dig är i linje med ditt företags mål och visioner samt uppfyller marknadsbehov och kundkrav.

- Vi integrerar hållbarhet och miljöaspekter i dina konstruktioner och hjälper dig med materialval, energieffektivitet, återvinningsbarhet och livscykelanalys.

- Vi omvandlar dina idéer till koncept, skapar CAD-modeller och utför detaljerade produktanalyser för att visualisera.

- Vi tillverkar fysiska prototyper av koncept för att validera (HW/SW) designkoncept och funktioner.

- Vi ser till att din produkt blir testad och validerad.

- Vi hjälper dig med verktygsdesign och tillverkningsstöd vid implementeringen av produktionsprocesser och produktionsutrustning för att säkerställa en smidig övergång från design till produktion.
- Vi ser till att din produkt blir CE-märkt, dvs att din produkt uppfyller de nödvändiga säkerhets- och överensstämmelsekraven inom EES, som inkluderar krav på säkerhet, hälsa, miljöskydd och andra relevanta områden beroende på typ av produkt.

Ovan är ett axplock av vad vi gör inom Miweco. Fråga oss om vad vi kan och vi återkopplar till dig om våra möjligheter att hjälpa dig.

Kasta dina tekniska utmaningar till oss och du får snabbt, enkelt och träffsäkert Kunskap, Värde och Lönsamhet tillbaka!

Resultat

Miweco är en professionella partner som erbjuder omfattande stöd och expertis inom produktutveckling och mekanisk konstruktion. Vi strävar efter att ge er kunskap, värde och lönsamhet genom att snabbt och enkelt ta itu med era tekniska utmaningar och erbjuda skräddarsydda lösningar för att hjälpa ert företag att uppnå era mål och visioner.

Som er externa utvecklingsavdelning kan vi vara med er hela vägen. Vi har erfarenhet av att hantera alla faser i produktutvecklingsprocessen och är redo att ta fram produkter enligt era önskemål. Vi besitter bred kunskap om olika material och tillverkningsmetoder och vi kan arbeta smidigt med en rad olika CAD-program.

På vårt kontor i Trollhättan har vi för närvarande sex arbetsplatser där vi skräddarsyr programvaran efter kraven för varje uppdrag. Vi anpassar oss efter era behov och ser till att vårt arbete är i linje med era specifika krav och förväntningar.

Låt oss vara er pålitliga partner som tar hand om era produktutvecklingsbehov och hjälper er att nå framgång. Vi är redo att bidra till er framgång och leverera resultat av hög kvalitet.

Ett problem är början på en lösning.

Albert Einstein