Våra verksamhetsområden

VÅRa verksamhetsområden

Så hjälper vi dig och ditt företag med värdeskapande.

Allt utvecklingsarbete blir mer och mer komplext och integrerat vilket ställer allt större krav på kompetens och erfarenhet inom många olika områden. Med vår strategi får du tillgång till effektiv produkt- och produktionsutveckling och minimerar onödigt arbete och förluster i din produktionsapparat. Projekten drivs systematiskt och effektivt i en tvärfunktionell miljö och slutresultatet blir att projekten går i mål i tid, inom budget eller bättre.

Du får även del av en helhet i en tvärfunktionell utveckling med erfarenhet från många olika teknikområden och branscher. Vårt samarbete generar nya produkter och produktionssystem vilka skapar förutsättningar för ökad försäljning och lönsamhet. Vi kan hjälpa dig från ax till limpa men det är du som kund väljer själv hur du vill att vi skall hjälpa dig för maximalt värdeskapande.

Vi ger stöd och hjälp igenom alla steg och processer med ditt bolags framgång

# Produktstrategi

Bakgrund

Att upprätta en strategi anpassar först organisationen och håller alla fokuserade på det arbete som betyder mest. Det ger också ledningen en tydlig vägledning för att vägleda sitt team genom hela implementeringen och kommunicera produktens värde till tvärfunktionella team som försäljning, marknadsföring och support.

Projektstrategi

Att skapa en framgångsrik produkt kräver planering av varje steg i processen. Det är viktigt att skilja sig från konkurrensen och ge kunderna anledning att välja just ert varumärke. Det är där produktstrategin kommer in. En bra produktstrategi beskriver de steg som är nödvändiga för att få en idé till liv och göra den framgångsrik.

Resultat

I ett samarbete med Miweco får du den hjälp och stöd för att ta dig igenom alla steg och processer för att lyckas med ditt bolags framgång. Vi har erfarenhet ifrån stora koncerner till mindre bolag att nå framgång genom ett lyckat Produktstrategiarbete.

Produktstrategin avgör alla steg som ett varumärke måste ta för att produkten ska bli en framgång.

Vi hjälper vi dig med innovativa lösningar att utveckla dina produkter så att du får hög lönsamhet över tid.

# Produktdesign

Bakgrund

Produktdesign är processen där man skapar och utvecklar produkter för att lösa en användares problem eller behov. Det kallas också industridesign eller industriell formgivning.

Produktdesign

Som produktdesigner måste man ha stor kunskap om olika teknikområden, material, säkerhet, estetik, ekonomi, miljö och marknadsföring mm. En av dagens viktigaste drivkrafter är hållbarhet och produkters miljöpåverkan, där det har stor effekt beroende på vilken design och tillverkningsmetod man väljer.

Resultat

Vårt erbjudande inom produktdesign sker i samarbete med en mycket rutinerad och duktig designer. Han har vunnit flera Red Dot Awards och har erfarenhet från många olika produktområden och alla faser av utvecklingsprocessen, vilket ger dig som kund en trygghet i att vi kan hjälpa dig att gå från första idé till färdig produkt.

Med våra kunskaper inom Innovation, Utveckling och Värdeskapande hjälper vi dig att utveckla dina produkter så att du får hög lönsamhet över tid.

Vi tar säkert och snabbt dina projekt i hamn

# Projektledning

Bakgrund

Det är väl känt att projekt som har bristfällig projektledning allt som oftast får problem att nå målen med avseende teknik, tid och kostnad. Få involverade i början med otydliga mål leder ofta till att man spenderar oerhört mycket resurser i slutet för att få projektet i mål. Detta gör som regel att projektens lönsamhet minskar eller rentav att det blir ett förlustprojekt.

Projektledning

Med en effektiv projektledning minimerar du onödigt arbete och förluster i din verksamhet. Våra projektledare har erfarenhet från olika branscher och verksamheter vilket ger dig kunskap och erfarenheter för maximal kundnytta och bidrar på så vis med olika modeller för att optimera just ditt och dina projekt. Om projekten drivs systematiskt och effektivt i en tvärfunktionell miljö blir slutresultatet att dina projekt går i mål i tid, inom budget eller bättre och sist men inte minst du får produkter som du tjänar pengar på.

Resultat

I ett samarbete med Miweco kan du se oss som en ribbåt som snabbt och säkert tar dina projekt i hamn. Inom Projektledning kan vi hjälpa er med allt ifrån konceptprojekt till ren serieutveckling. Vi kan gå in och hjälpa er med så kallad taskforceprojekt för att avlasta ordinarie verksamhet och introducera värdefokuserad arbetsmetodik, projektstruktur och arbetsflöden. Vi kan även hjälpa er med olika ledarskapsfrågor och organisationsutveckling.

Miweco, en one stop shop som tillför kunskap och skapar värde inom utveckling för små och medelstora producerande företag som vill öka sin försäljning och lönsamhet.

Vi har stor teknisk kunskap inom konstruktion

# Produktutveckling

Bakgrund

Vi lever i en global värld med knivskarp konkurrens där ökade krav på produktförnyelse med mängder av nya krav och regler konstant ökar. Detta ställer stora och svåra krav att hitta och behålla medarbetare med rätt kompetens över tid för att kunna utveckla sina produkter och produktionssystem. Nya tekniker och utvecklingssystem utvecklas i hög takt vilket adderar nya utmaningar för att vara en attraktiv arbetsgivare och ha rätt produkter på marknaden. Det går idag inte att jobba med dåtidens metoder för att vara lönsam imorgon. Många företag har en mycket slimmad organisation där man inte har möjlighet att utveckla kommande produkter då allt som går i löpande produktion alltid har högre prioritet.

Produktutveckling

Här kommer Miweco in och kan hjälpa till med sina produkter, koncept, paketeringar och mervärden. Med bolagets kompetenser och erfarenheter kan vi avlasta ordinarie organisation i allt från nyutveckling till serieproduktion och rationaliseringar. Vår leveransprocess säkrar upp så att vi följer överenskommelser så att ni når framgång i era affärer. Nya tider kräver mod, kraft och styrka för att med snabba förändringar och anpassningar se till så att du alltid har ett attraktivt kunderbjudande för den som inte jobbar med sin utveckling jobbar med sitt bolags avveckling. Det är du som kund som väljer hur och vad vi kan hjälpa dig med. Kom till oss med dina tekniska utmaningar och du får lösningar tillbaka.

Resultat

Inom produktutveckling behärskar vi de flesta teknikområden inom mekanisk konstruktion. Exempel på områden där vi har erfarenhet är: mekanisk konstruktion, lättviktskonstruktion, formsprutning, sandgjutning, formverk tyg, hydraulik, pressverktyg, jiggar och fixturer, provutrustningar, produktionsutrustningar, kablage, elektriska komponenter mm. Vi har erfarenhet ifrån konceptutveckling, nykonstruktion, Produktuppgraderingar/”MKII”/Facelift , rationalisering, produktionsoptimering, CE märkning, validering genom provning mm. Personalen hanterar de vanligen förekommande CAD programmen så som NX, Catia, SolidWorks, Pro E, Creo, Inventor. På vårt kontor har vi idag 6 arbetsplatser där vi anpassar programvaran efter det som uppdragen kräver.

Ett problem är början på en lösning.

Albert Einstein

vi optimerar kostnader och ökar värdet i din verksamhet

# Produktionsutveckling

Bakgrund

Vi hittar flaskhalsar i er verksamhet och hjälper er att motivera er personal vilket enligt studier leder till ökad lönsamhet med 20 till 30 procent. Som Peter F Drucker säger ”Det finns inget så meningslöst som att effektivt göra någonting som aldrig borde ha gjorts”. Miweco gör en granskning för att ge förståelse för vad som krävs för ökad försäljning och lönsamhet.

Produktionsutveckling

Vill du få till en förändring? Öka din försäljning och omsättning eller få mer syre i din verksamhet? Då måste du skapa förutsättningar så att det kan ske och det är här som Miweco kommer in i bilden. Vi avlastar er ordinarie verksamhet och hjälper er att introducera förbättrade processer och metoder som hjälper att nå mål om ökad lönsamhet. Denna typ av uppdrag kostar er inget extra då ni redan har kostnaderna i ordinarie verksamhet som nu skall rationaliseras bort. Vi är en investering och inte en kostnad som på kort tid skall återbetala sig så att ni tjänar mer pengar.

Resultat

Inom produktionsutveckling kan vi hjälpa dig med det som behövs för att optimera kostnader och öka värdet i din verksamhet. Vi kan till exempel genomföra Bumeranganalys för att hitta förluster i verksamheten. Analysen består bland annat av värdeflödesanalys, Lay out, balansering, produktionsplanering, lagerstyrning, inköp mm. Vi kan även hjälpa dig med produktionsflödessimuleringar, kvalitet och SQA och sist men inte minst ledarskap och organisationsfrågor. Våra erbjudanden inom produktionsutveckling ska ses som en investering då vi optimerar i kostnader som bolaget redan har. Allt arbete som utförs ska återbetala sig på kort tid så att ni kan öka er lönsamhet och tjäna mer pengar.

Wrong is wrong , even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it.

William Penn

allt ifrån FFF prototyper till detaljer ur provverktyg

# Prototyp

Bakgrund

Att vi snabbt kan ta fram prototyper som åskådningsmaterial, för demonstration och packning, och provmaterial, för verifiering, gör att vi snabbare kan ta ett projekt från ax till limpa. Det finns inget som kan ersätta en fysisk hårdvara som man kan prova, testa och känna på. Här kan också flera inblandade vara med och bidra när det blir tydligt hur koncepten ser ut under utvecklingsarbete så att inga krav förbises.

Prototyp

Miweco kan med hjälp av våra externa partners ta fram allt ifrån FFF prototyper till detaljer ur provverktyg. Dessutom har vi intern möjlighet att ta fram verktyg för lågserietillverkning samt jiggar och fixturer. Detta gör att du som kund tidigt i projektet får kvitto på om projekten är på rätt väg och att man tidigt kan verifiera nya tekniker, tankar och idéer.

Resultat

För att snabbt visualisera eller verifiera produkter och koncept har vi möjlighet att ta fram allt ifrån friforms detaljer till artiklar ur lågserieverktyg. Vi har stor erfarenhet att 3D printning, formsprutning, pressning, bockning, skärande bearbetning med mera. Med vårat breda nätverk och våra partners kan vi erbjuda det mesta i prototypväg så som verktyg, plåtdetaljer, fixturer och riggar samt konceptlösningar.

Prototypen blir ofta en verifiering och avstampet till nästa fas i våra kundprojekt.