Vår 4P-strategi

VÅR FRAMGÅNGSRIKA METOD, VÅR 4P STRATEGI

Så hjälper vi dig och ditt företag med värdeskapande.

Allt utvecklingsarbete blir mer och mer komplext och integrerat vilket ställer allt större krav på kompetens och erfarenhet inom många olika områden. Med vår filosofi 4P får du tillgång till effektiv produkt- och produktionsutveckling och minimerar onödigt arbete och förluster i din produktionsapparat. Projekten drivs systematiskt och effektivt i en tvärfunktionell miljö och slutresultatet blir att projekten går i mål i tid, inom budget eller bättre.

Med 4P får du även del av en helhet i en tvärfunktionell utveckling med erfarenhet från många olika teknikområden och branscher. Vårt samarbete generar nya produkter och produktionssystem vilka skapar förutsättningar för ökad försäljning och lönsamhet. Vi kan hjälpa dig från ax till limpa men det är du som kund väljer själv hur du vill att vi skall hjälpa dig för maximalt värdeskapande.

Vi tar säkert och snabbt dina projekt i hamn

# Projektledning

Bakgrund

Det är väl känt att projekt som har bristfällig projektledning allt som oftast får problem att nå målen med avseende teknik, tid och kostnad. Få involverade i början med otydliga mål leder ofta till att man spenderar oerhört mycket resurser i slutet för att få projektet i mål. Detta gör som regel att projektens lönsamhet minskar eller rentav att det blir ett förlustprojekt.

Projektledning

Med en effektiv projektledning minimerar du onödigt arbete och förluster i din verksamhet. Våra projektledare har erfarenhet från olika branscher och verksamheter vilket ger dig kunskap och erfarenheter för maximal kundnytta och bidrar på så vis med olika modeller för att optimera just ditt och dina projekt. Om projekten drivs systematiskt och effektivt i en tvärfunktionell miljö blir slutresultatet att dina projekt går i mål i tid, inom budget eller bättre och sist men inte minst du får produkter som du tjänar pengar på.

Resultat

I ett samarbete med Miweco kan du se oss som en ribbåt som snabbt och säkert tar dina projekt i hamn. Inom Projektledning kan vi hjälpa er med allt ifrån konceptprojekt till ren serieutveckling. Vi kan gå in och hjälpa er med så kallad taskforceprojekt för att avlasta ordinarie verksamhet och introducera värdefokuserad arbetsmetodik, projektstruktur och arbetsflöden. Vi kan även hjälpa er med olika ledarskapsfrågor och organisationsutveckling.

Miweco, en one stop shop som tillför kunskap och skapar värde inom utveckling för små och medelstora producerande företag som vill öka sin försäljning och lönsamhet.

Vi behärskar de flesta teknikområden inom mekanisk konstruktion

# Produktutveckling

Bakgrund

Vi lever i en global värld med knivskarp konkurrens där ökade krav på produktförnyelse med mängder av nya krav och regler konstant ökar. Detta ställer stora och svåra krav att hitta och behålla medarbetare med rätt kompetens över tid för att kunna utveckla sina produkter och produktionssystem. Nya tekniker och utvecklingssystem utvecklas i hög takt vilket adderar nya utmaningar för att vara en attraktiv arbetsgivare och ha rätt produkter på marknaden. Det går idag inte att jobba med dåtidens metoder för att vara lönsam imorgon. Många företag har en mycket slimmad organisation där man inte har möjlighet att utveckla kommande produkter då allt som går i löpande produktion alltid har högre prioritet.

Produktutveckling

Här kommer Miweco in och kan hjälpa till sina produkter och koncept som 4P, Paketeringar och Mervärden. Med bolagets kompetenser och erfarenheter kan vi avlasta ordinarie organisation i allt från nyutveckling till serieproduktion och rationaliseringar. Vår leveransprocess säkrar upp så att vi följer överenskommelser så att ni når framgång i era affärer. Nya tider kräver mod, kraft och styrka för att med snabba förändringar och anpassningar se till så att du alltid har ett attraktivt kunderbjudande för den som inte jobbar med sin utveckling jobbar med sitt bolags avveckling. Det är du som kund som väljer hur och vad vi kan hjälpa dig med. Kom till oss med dina tekniska utmaningar och du får lösningar tillbaka.

Resultat

Inom produktutveckling behärskar vi de flesta teknikområden inom mekanisk konstruktion. Exempel på områden där vi har erfarenhet är: mekanisk konstruktion, lättviktskonstruktion, formsprutning, sandgjutning, formverk tyg, hydraulik, pressverktyg, jiggar och fixturer, provutrustningar, produktionsutrustningar, kablage, elektriska komponenter mm. Vi har erfarenhet ifrån konceptutveckling, nykonstruktion, Produktuppgraderingar/”MKII”/Facelift , rationalisering, produktionsoptimering, CE märkning, validering genom provning mm. Personalen hanterar de vanligen förekommande CAD programmen så som NX, Catia, SolidWorks, Pro E, Creo, Inventor. På vårt kontor har vi idag 6 arbetsplatser där vi anpassar programvaran efter det som uppdragen kräver.

Ett problem är början på en lösning.

Albert Einstein

vi optimerar kostnader och ökar värdet i din verksamhet

# Produktionsutveckling

Bakgrund

Vi hittar flaskhalsar i er verksamhet och hjälper er att motivera er personal vilket enligt studier leder till ökad lönsamhet med 20 till 30 procent. Som Peter F Drucker säger ”Det finns inget så meningslöst som att effektivt göra någonting som aldrig borde ha gjorts”. Miweco gör en granskning för att ge förståelse för vad som krävs för ökad försäljning och lönsamhet.

Produktionsutveckling

Vill du få till en förändring? Öka din försäljning och omsättning eller få mer syre i din verksamhet? Då måste du skapa förutsättningar så att det kan ske och det är här som Miweco kommer in i bilden. Vi avlastar er ordinarie verksamhet och hjälper er att introducera förbättrade processer och metoder som hjälper att nå mål om ökad lönsamhet. Denna typ av uppdrag kostar er inget extra då ni redan har kostnaderna i ordinarie verksamhet som nu skall rationaliseras bort. Vi är en investering och inte en kostnad som på kort tid skall återbetala sig så att ni tjänar mer pengar.

Resultat

Inom produktionsutveckling kan vi hjälpa dig med det som behövs för att optimera kostnader och öka värdet i din verksamhet. Vi kan till exempel genomföra Bumeranganalys för att hitta förluster i verksamheten. Analysen består bland annat av värdeflödesanalys, Lay out, balansering, produktionsplanering, lagerstyrning, inköp mm. Vi kan även hjälpa dig med produktionsflödessimuleringar, kvalitet och SQA och sist men inte minst ledarskap och organisationsfrågor. Våra erbjudanden inom produktionsutveckling ska ses som en investering då vi optimerar i kostnader som bolaget redan har. Allt arbete som utförs ska återbetala sig på kort tid så att ni kan öka er lönsamhet och tjäna mer pengar.

Wrong is wrong , even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it.

William Penn

allt ifrån FFF prototyper till detaljer ur provverktyg

# Prototyp

Bakgrund

Att vi snabbt kan ta fram prototyper som åskådningsmaterial, för demonstration och packning, och provmaterial, för verifiering, gör att vi snabbare kan ta ett projekt från ax till limpa. Det finns inget som kan ersätta en fysisk hårdvara som man kan prova, testa och känna på. Här kan också flera inblandade vara med och bidra när det blir tydligt hur koncepten ser ut under utvecklingsarbete så att inga krav förbises.

Prototyp

Miweco kan med hjälp av våra externa partners ta fram allt ifrån FFF prototyper till detaljer ur provverktyg. Dessutom har vi intern möjlighet att ta fram verktyg för lågserietillverkning samt jiggar och fixturer. Detta gör att du som kund tidigt i projektet får kvitto på om projekten är på rätt väg och att man tidigt kan verifiera nya tekniker, tankar och idéer.

Resultat

För att snabbt visualisera eller verifiera produkter och koncept har vi möjlighet att ta fram allt ifrån friforms detaljer till artiklar ur lågserieverktyg. Vi har stor erfarenhet att 3D printning, formsprutning, pressning, bockning, skärande bearbetning med mera. Med hjälp av vår kollega TechROi Prototypeshop kan vi erbjuda det mesta i prototypväg så som verktyg, plåtdetaljer, fixturer och riggar samt konceptlösningar.

Prototypen blir ofta en verifiering och avstampet till nästa fas i våra kundprojekt.