VI HAR STOR KUNSKAP INOM PRODUKTIONSUTVECKLING

Produktionsutveckling

Bakgrund

Har ni som mål att skapa en konkurrenskraftig och framgångsrik verksamhet på lång sikt och behöver få till en förändring?
Hur motiverad är er personal är? Enligt studier kan motiverad personal öka lönsamheten med 20-30%.
Lider ni av onödiga förseningar, slöseri med resurser och tidskrävande moment eller inte har full kontroll på vad som driver era produktionskostnader? Är era processer effektiva? Är kvaliteten på era produkter tillfredsställande? Kanske känner ni att ni inte hinner med att ta tag i ovan problem under pågående produktion och behöver hjälp med att identifiera och eliminera eventuellt ineffektiva metoder, processer och flaskhalsar som kan förhindra en smidig produktion.
Då kan Miweco hjälpa dig att skapa förutsättningar så att det kan ske.

Produktionsutvecklig


Vi avlastar er ordinarie verksamhet och hjälper er att introducera förbättrade processer och produktionsutvecklingsmetoder som bidrar till att uppnå mål om ökad lönsamhet. Denna typ av uppdrag blir för er ett nollsummespel, då kostnaderna som rationaliseras bort redan finns i er ordinarie verksamhet och istället används till förbättringsarbetet. Jobbet vi gör blir således en investering som på kort tid återbetalar sig så att ni får en bättre lönsamhet.

Vi på Miweco jobbar med att optimera produktionsprocesser, implementera produktionsutvecklingsmetoder, öka produktivitet och säkra kvalitet på produkter och vi kan hjälpa er med att minska kostnader orsakade av onödiga förseningar, slöseri med resurser och tidskrävande moment.
Vår målsättning är att se till att ni får kontroll på era produktionskostnader. Våra värdeskapare och deras samlade expertis inom produktionsutveckling hjälper er att skapa effektiva och konkurrenskraftiga processer. Vi optimerar era processer så de blir snabba på att reagera på förändringar och vi hjälper er att öka er förmåga att hantera variationer, anpassa produktionen och erbjuda snabbare leveranser. Vi arbetar med er för att identifiera och eliminera ineffektiva metoder, processer och flaskhalsar som hindrar er produktion från att vara smidig och effektiv. Företaget blir mer flexibelt och bättre anpassat för att möta förändrade marknadskrav och kundbehov. Tillsammans kan vi skapa en smidig och lönsam produktion för att möta era affärsmål.

Genom att implementera produktionsutvecklingsmetoder inför vi kvalitetskontroller och standarder som säkerställer att produkterna uppfyller eller överträffar era kunders förväntningar. Detta bidrar till att bygga upp förtroende, förbättra kundnöjdhet och öka konkurrenskraft på marknaden.

Genom att kontinuerligt sträva efter förbättringar och anpassa sig till förändringar kan företaget skapa en konkurrenskraftig och framgångsrik verksamhet på lång sikt. Kontakta oss på Miweco idag och låt oss hjälpa er att effektivisera, förbättra kvaliteten, minska kostnader och främja innovation inom era produktionsprocesser.

Resultat

Vi kan hjälpa er att optimera er produktionsutveckling och uppnå ökad produktivitet och kostnadsbesparingar. Vi inför kvalitetskontroller och strävar ständigt efter innovation och förbättringar för att möta era föränderliga behov och öka er flexibilitet. Genom att samarbeta med oss avlastar ni er ordinarie verksamhet och introducerar förbättrade processer och metoder för att nå era mål om ökad lönsamhet. Vi är en investering som snabbt ska återbetala sig genom att ni tjänar mer pengar. Vi analyserar och ser över er produktion på plats för att med våra processer identifiera förbättringsåtgärder för att optimera och effektivisera produktionen. Med vår erfarenhet, ett "utifrån-perspektiv" och med er expertis hittar vi tillsammans stora besparingar med relativt enkla medel.

Du kan inte göra dagens arbete med gårdagens metoder och fortfarande vara kvar i affärerna imorgon.

Zig Ziglar