Vårt DNA och värderingar

Av entreprenörer för entreprenörer

Entreprenörskapet driver oss att ständigt utvecklas och vara den partner våra kunder söker. När vi avslutar ett projekt och uppdrag vet vi att vi har bidragit till att hjälpa vår kund i sin utveckling att öka sin lönsamhet och försäljning. Vi har bidragit till att förverkliga kundens mål och drömmar, skapa framgång och arbetstillfällen vilket i sin tur genererar skatteintäkter till den moderna välfärden. 

Vi brinner för att hjälpa kunder att nå sina mål och ser varje avslutat uppdrag som början på ett nytt.

Våra värderingar

Du missar väl inte den smartaste vägen framåt?

På Miweco har vi gedigen erfarenhet av att starta,
driva och utveckla uppdrag/projekt med framgång och goda resultat.
Naturligtvis har vi också erfarenhet av dyrköpta misstag och
misslyckanden som vi vill hjälpa dig att undvika.

Varför inte dra nytta av vinsterna av vår samlade erfarenhet,
expertkunskap och våra framgångsrika metoder?

Miweco DNA

Människors inställningar påverkar våra handlingar. Miwecos medarbetare, ledare och ägare är givetvis inga undantag. Därför vill vi gärna berätta för dig som kund, potentiell kund eller framtida medarbetare hur vi tänker så att du förstår varför vi driver verksamheten som vi gör men också vad du kan och har rätt att förvänta dig av oss framgent.  

Värderingar vi sätter högt för att leva upp till att vara detta:

Ärliga

Ärlighet är grunden i alla relationer och förhållanden och här är Miweco inget undantag. Vi är öppna och ärliga med varandra och respekterar varandra som människor för de vi är. Vi håller vad vi lovar och lovar samtidigt inte med än vad vi kan hålla. Allt vi gör bygger på förtroende då vårt mål är att skapa långsiktiga förhållanden både till personal och kunder. Lever vi efter devisen ”behandla andra som du själv vill bli behandlad” så kommer vi väldigt långt.

Värdefokuserade

För oss är det viktigt alla kundprojekt såväl som interna projekt utvecklar ett nytt och högre värde. Därför börjar vi med slutmålet i sikte och arbetar oss bakåt i en plan som utgår ifrån nuläget kartlägger alla handlingar som krävs för att ta oss till det önskade målet. Alla handlingar ska linjera med målet. Men vi stannar inte där. För varje handling kan också utföras med en hög effektivitet som i sin tur bidrar ytterligare till värdeskapandet och avkastning av insatsen.

Utvecklingsbenägna

Det är lätt att säga i en bransch som arbetar med produkt- och produktionsutveckling att man själv är utvecklingsbenägen. Men det är de fakto skillnad på att åka med i utvecklingen och att driva den. För oss handlar det om det senare och att våga pusha oss själva och varandra till utveckla nya tankesätt, processer och metoder som kommer våra kunder till godo så att de i sin tur kan utvecklas och vara i kontroll över sin egen framgång i än högre grad.

Kompetenta

Grunden i att kunna skapa värde handlar om vår kompetens. Att ha så hög kunskap att vi kan se nya möjligheter när våra kunder har kört fast eller ser problem. Det är lätt att tro att kompetens bara handlar om själva specialistkompetensen men det är så mycket mer än, i vårt fall mekanisk konstruktion, man behöver vara kompetent inom för att bedriva framgångsrik utveckling som skapar värde. Det handlar exempelvis om att vara kompetent i sin kommunikation, sin projektledning, sin planering, sin förståelse för kundens produktion, kundens kunds verklighet osv.

Hur det yttrar sig – Att leva som man lär

Vi är inte perfekta. Vi är inte klara. Och kommer aldrig att bli. Men strävan är obändig. Vi arbetar verkligen varje dag med att leva våra värderingar och vårt syfte. Det går att se i våra tjänster och produkter och i alla våra mervärden. Men det går också att se i hur vi involverar all personal i vår utveckling och alla de förbättringsprojekt vi kontinuerligt driver.

Så tycker våra kunder

IQR Systems
IQR SystemsThomas Karlström, VD
Läs mer
"Vi hade en utmaning med endast två av våra produktionslinor var specialister på några av maskinerna vi producerar. Det låste upp värdefulla produktionsresurser. Vi var själva överbelastade och hade vid tiden inte kapacitet att lösa detta. Då tog vi in Miweco och deras konsulter som kunde skapa fixturer så att alla produktionslinor kunde producera samma maskiner. På så sätt frigjorde vi resurser, blev mer flexibla och kunde spara mycket pengar. Samarbetet med Miweco har fungerat mycket bra. De håller vad de lovar och agerar snabbt samt har en bra och tydlig kommunikation både på konsult- och företagsnivå."
Trestad Laser AB
Trestad Laser ABPatrick Andersson, VD
Läs mer
"Miwecos uppdrag var att se över den interna logistiken vad gäller materialhantering och minska ner på truckkörning. Resultatet från värdeflödesanalysen blev en ögonöppnare för hela ledningsgruppen. Vi optimerade mellanlager i produktion vilket gav mindre godshantering och truckkörning. Operatörerna tar idag själva ut materialet vilket ger ökat ansvar och engagemang. Uppdraget gav oss stora besparingar och en mer effektiv produktion med mer engagerade medarbetare.”
LIDAN Marine
LIDAN MarineGustaf Löfholm, VD
Läs mer
"När vi fick en stor order med kort deadline så räckte inte den egna kapaciteten till. Vi anlitade en konsult från Miweco som övergripande ansvarig för vår provplats där vi verifierar våra lösningar genom omfattande tester i full skala. Utmaningarna var att ta fram en skräddarsydd lösning för ett vinschbaserat hanteringssystem (Launch and Recovery System) för 14 tons undervattensfarkoster (ROV) med en räckvidd ner till 4500 meters djup. Med konsultens hjälp har vi fått en säkrare arbetsmiljö för de som vistas där samt tydliga rutiner och processer för hur vi ska arbeta på provplatsen. Vi har sett var vi står och åtgärdat mycket av de saker som kunde bli bättre. Det har fungerat mycket bra! Det övergripande samarbetet med Miweco har också fungerat bra. Lyhörda, personliga, drivna och snabba är egenskaper vi uppskattar, vilket borgar för att vi kommer att ha en lång relation med dem."
SKANDIA ELEVATOR
SKANDIA ELEVATORPer Norlander, Utvecklingschef
Läs mer
”Miweco har under våren och sommaren hjälpt oss att utveckla och effektivisera vår projektarbetsmodell med processer och rutiner så att vårt utvecklingsarbete blir ännu mer effektivt. Miweco har bidragit med stor kompetens inom projektledning och processutveckling vilket bidragit till att vi snabbt fått vår nya projektarbetsmodell på plats. Hela företaget blir mer effektivt och kan med högre kvalitet utveckla projekt från ax till limpa. Detta gynnar inte bara oss på SKANDIA ELEVATOR utan även våra leverantörer och våra kunder som snabbare får leverans av nya projekt. Samarbetet med Miweco har fungerat mycket bra där man med hög kompetens, med bra driv på ett behagligt sätt hjälpt oss i detta arbete"
Masterveil AB
Masterveil ABPierre Larsson, VD
Läs mer
”Miweco har under vintern hjälpt oss med CE-märkning på en av våra nya produkter. I uppdraget har man även tagit fram effektiva arbetssätt och metoder vilket gör att vårt framtida arbete med CE-märkning kommer att bli mer effektivt och lönsamt"
VSMV
VSMVEmil Andreasson, Platschef
Läs mer
VSMV bygger ett nytt lager för att möta ökad efterfrågan från marknaden! Miweco har nu hjälpt till med att lägga grunden för en effektiv installation samt optimerat materialhanteringen för VSMV i framtiden. Samarbetet fortsätter nu i kundjourspaketering där Miweco fortsätter att skapa värde. ”Det är perfekt att ta in spetskompetens när behovet kräver som hjälper oss mot ökad försäljning och lönsamhet”
Föregående
Nästa

Lars söder

VD har ordet

Entreprenörskapet driver oss att ständigt utvecklas och vara
den partner våra kunder söker. När vi avslutar ett projekt och
uppdrag vet vi att vi har bidragit till att hjälpa vår kund i sin
utveckling att öka sin lönsamhet och försäljning. Vi har bidragit
till att förverkliga kundens mål och drömmar, skapa framgång
och arbetstillfällen vilket i sin tur genererar skatteintäkter till
den moderna välfärden.

Det har aldrig tidigare varit så svårt att driva och utveckla ett SME företag. Vi lever med en global konkurrens, ökade krav på produktförnyelse och mängder av nya krav och regler och sist men inte minst svårigheten att hitta den kompetens som de nya kraven ställer för att hinna med att utveckla produkter och produktionssystem. Denna ekvation gör att det för många är svårt att ligga i framkant samtidigt som man måste vara lönsam och långsiktig.

Men det går. Med ett öppet och engagerat ledarskap kan vi hjälpa dig som ledare och ägare att skapa förutsättningar så att ni når den framgång ni vill ha och förtjänar. När ett företag ska växa, utveckla nya produkter eller rationalisera sin verksamhet måste människor i organisationen känna förtroende och se att de får stöttning och avlastning för att lyckas. Det är här Miweco kommer in i bilden med sina erbjudanden och mervärden. Med effektiv produkt- och produktionsutveckling minimerar du onödigt arbete och förluster i din produktionsapparat. Om projekten drivs systematiskt och effektivt i en tvärfunktionell miljö blir slutresultatet att projekten går i mål i tid, inom budget eller bättre och vi skapar förutsättningar för ökad försäljning och lönsamhet.

Vi brinner för att hjälpa kunder att nå sina mål och ser varje avslutat uppdrag som början på ett nytt.

VISION:   ” Att för svenska små och medelstora producerande företag med egen utveckling, vara den främsta värdeskapande teknikkonsulten”

MISSION:  ”Att för våra kunder öka effektiviteten i värdeflödet genom att tillföra lönsam och konkurrenskraftig innovation och utveckling ”

Tillför Kunskap, skapar Värde, genererar Lönsamhet – för ett bättre liv

Lars Söder
VD, Miweco Engineering AB