Våra Erbjudanden

Våra Erbjudanden

Effektiva arbetssätt ger unika resultat

Vi brinner för att hjälpa små och medelstora företag att nå sina mål och vi ser varje avslutat uppdrag som början på ett nytt.

Våra unikt paketerade Erbjudanden nedan och våra Mervärden säkerställer leverans och högt kundvärde. 

Vi är en investering som bidrar till ökad lönsamhet för våra kunder.

Extern utvecklingsAVDELNING

Från ax till limpa – optimera värdet i din organisation. Minimera ineffektivitet i utvecklingsarbetet med oss som partner

Med effektiv utveckling minimerar du onödigt arbete och förluster i din verksamhet. Projekten drivs systematiskt och effektivt i en tvärfunktionell miljö där slutresultatet blir ökat värde och högre lönsamhet i era projekt. Miweco kan från eget kontor hjälpa er med utvecklingsuppdrag inom koncept-, produkt-och produktionsutveckling att uppnå era mål samt öka värdet på era produkter. Beroende på uppdragens art bemannas och leds de av vår och/eller er personal. 

Instead of thinking outside the box, just get rid of it.

– Deepak Chopra

rationalisering

Vi hjälper dig att öka värdet och lönsamheten på dina produkter. Genom rationalisering av produkter och processer kan vi hjälpa er att öka nyttjandegraden och produktvärdet.

Genom rationalisering av produkter och processer kan vi hjälpa er att öka nyttjandegraden och produktvärdet. En produktionsanläggning som under en längre tid har genomgått förändringar men inte optimeringar fastnar lätt i ett icke värdeskapande produktionsflöde. Detsamma gäller även för produkter där man aktivt inte arbetat med utveckling.

Miweco hjälper er med översyn av produktrationalisering samt produktuppdatering för att sänka era kostnader och öka er lönsamhet. Genom optimering av produktionsflöden återfår ni kontroll på era tillverkningsprocesser och reducerar onödiga förluster. Slutresultatet blir ökat värde på dina produkter och processer vilket genererar ökad lönsamhet.

Du kan inte göra dagens arbete med gårdagens metoder och fortfarande vara kvar i affärerna i morgon.

– Zig Ziglar

produktdesign

Innovativa lösningar för att utveckla dina produkter över tid

Produktdesign är processen där man skapar och utvecklar produkter för att lösa en användares problem eller behov. Den kallas också industridesign eller industriell formgivning.

Produkterna utformas så att de identifieras med varumärket och dess värderingar, samtidigt som de ska kunna tillverkas på ett kostnadseffektivt sätt och tilltala slutanvändaren när det kommer till ergonomi och estetik.

Som produktdesigner måste man ha stor kunskap om olika teknikområden, material, säkerhet, estetik, ekonomi, miljö, marknadsföring mm. En av dagens viktigaste drivkrafter är hållbarhet och produkters miljöpåverkan, där de har stor effekt beroende på vilken design och tillverkningsmetod man väljer.

Vi stödjer er i hela utvecklingsprocessen eller så överlåter ni den till oss. Vi designar och formger nya produkter och kommer med förslag på hur ni kan utveckla befintliga produkter till en helt ny nivå. 

Med våra kunskaper inom Innovation, Utveckling och Värdeskapande hjälper vi dig att utveckla dina produkter så att du får hög lönsamhet över tid

Kundjour

Vi erbjuder kompetens och resurser när behov uppstår - till fast kostnad.

Snabbt och flexibelt, till en fast kostnad, hjälper vi er att reducera topparna under en period där resurser saknas för att inte tappa fart i ert arbete och skapa värde. Ni vet att kompetens och resurser finns tillgängliga när behov uppstår och har då tillgång till våra erfarna värdeskapare utan att ha egen fast personal som sitter outnyttjade under perioder. Detta skapar en stor valfrihet hos dig som kund att få den hjälp som behövs för att bibehålla effektivitet och lönsamhet.

Pris är vad du betalar, Värde är vad du får.

– Warren Buffet

bumeranganalys

Verktyg som genomlyser din verksamhet för värdeoptimering

Peter F Drucker säger ”Det finns inget så meningslöst som att effektivt göra någonting som aldrig borde ha gjorts”. Bumeranganalys är verktyg som genomlyser din verksamhet och där du får tillgång till vår breda erfarenhet och kunskap. Resultatet blir handlingsplaner med förslag på revidering av arbetssätt, processer och produkter för att skapa konkurrensfördelar. Vi avlastar er ordinarie verksamhet och hjälper er att introducera förbättrade processer och metoder som hjälper att nå mål om ökad lönsamhet. Denna typ av uppdrag kostar er inget extra då ni redan har kostnaderna i ordinarie verksamhet som nu skall rationaliseras bort. 

Förbättringskapital – vill ni påbörja en förbättringsresa men saknar tid och/eller likvida medel för investeringen? Vi vill möjliggöra detta genom att utifrån er befintliga kostnadsmassa hitta kapital som ni kan återinvestera i framtida förbättringsarbeten.

360-analys  – Motiverad och engagerad personal kan öka ett företags vinst med 15 – 20%. Vi tar ”tempen” på er organisation och identifiera ert nuläge, letar efter konflikter och kommunikationsproblem mellan individer och söker efter ineffektiva processer, för att skapa en arbetsmiljö där era medarbetare känner sig motiverade och engagerade. 

Värdeflödesanalys – med detta erbjudande hittar vi problemområden som skapar förluster och orsakerna till leveransproblem och långa ledtider. Vi skapar en översiktlig bild av flödet och en uppfattning om andel värdeskapande tid samt kartläggning av bundet kapital.

Förbättringsresa – vi hjälper er att skapa tvärfunktionella arbetsgrupper för att identifiera en gemensam problemställning, Vi skapar aktiviteter för att öka kompetens, lagkänsla och möjlighet till varaktiga resultat.

Inspirationsföreläsning – för att genomföra förändring kan din organisation behöva en kickstart. Våra inspirationsföreläsningar anpassas efter ert behov och ni får ta del av konkreta exempel som visar de resultat våra kunder har uppnått. Föreläsningarna består av två delar:
”Hur man leder och strukturerar framgångsrikt förbättringsarbete”
”Hur man tar till vara alla individers potential”

Vi är en investering och inte en kostnad som på kort tid skall återbetala sig så att ni tjänar mer pengar.

Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it.

– William Penn

produktstrategi

Alla fantastiska produkter börjar med en tydlig kund- och marknadsinriktad strategi

Att upprätta en strategi anpassar först organisationen och håller alla fokuserade på det arbete som betyder mest. Strategin definierar den riktning bolaget och produkten ska ta och vad man vill uppnå. Den ger också ledningen en tydlig vägledning för att guida teamet genom hela implementeringen och kommunicera produktens värde till tvärfunktionella resurser såsom försäljning, marknadsföring och support.

Att skapa en framgångsrik produkt kräver planering av varje steg i processen. Det är viktigt att skilja sig från konkurrensen och ge kunderna anledning att välja just ert varumärke. Det är där produktstrategin kommer in. En bra produktstrategi beskriver de steg som är nödvändiga för att få en idé till liv och göra den framgångsrik.

Produktstrategin beskriver vem kunden är, hur produkten passar in i dagens marknad och hur affärsmålen ska uppnås. Det hjälper också arbetsgruppen att fokusera på vad som har störst inverkan på kunderna och verksamheten.

I ett samarbete med Miweco får du den hjälp och det stöd som behövs för att ta dig igenom alla steg och processer för att lyckas med ditt bolags framgång. Vi har erfarenhet från stora koncerner till mindre bolag att nå framgång genom ett lyckat produktstrategiarbete.

Produktstrategin avgör alla steg som ett varumärke måste ta för att produkten ska bli en framgång

Miweco kOMPETENSTEAM

Utöver våra egna experter bistår vi med externa experter och rådgivare när det specifika behovet uppstår, allt för att lösa ditt unika problem.

Om du har ett specifikt behov kan vi med våra erfarna värdeskapare bistå med experter och rådgivning åt dina medarbetare och ledare så att du kan fortsätta din verksamhet utan avbrott. Vi finns tillgängliga med kort varsel när ditt specifika problem uppstår. Vi har inte bara djup teknisk kunskap utan ser även till helheten där du får den hjälp du behöver för att lösa ditt unika problem. Med vårt kompetensteam kortar vi ledtiden från idé till handling med vår expertkompetens.

Vi ger dig råd i rätt riktning.

– Eric P. Olsson

prototyp

Allt ifrån FFF-prototyper till detaljer ur provverktyg

Att vi snabbt kan ta fram prototyper som åskådningsmaterial, för demonstration och packning, och provmaterial, för verifiering, gör att vi snabbare kan ta ett projekt från ax till limpa. Det finns inget som kan ersätta en fysisk hårdvara som man kan prova, testa och känna på. Här kan också flera inblandade vara med under utvecklingsarbetet och bidra när det blir tydligt hur koncepten ser ut under utvecklingsarbete så att inga krav förbises.

Miweco har intern möjlighet att ta fram verktyg för lågserietillverkning samt jiggar och fixturer. Detta gör att du som kund tidigt i projektet får kvitto på om projektet är på rätt väg och möjliggör verifiering av nya tekniker, tankar och idéer.

Prototypen blir ofta en verifiering och avstampet till nästa fas i våra kundprojekt

Miweco stärker Kunskap, Värde och Lönsamhet