#MiWeCo

Vår employerbranding och värdegrund

Vår employerbranding symboliserar vi med #MiWeCo

Mi = Jaget -personlig utveckling och stoltheten att vara en del i helheten

We = Gemensam utveckling och värdeskapande

Co = Det vi gör tillsammans i bolaget -Engagemang

Vår värdegrund vilar på grundstenarna Stolthet – Värde – Engagemang.

Vi skall vara Stolta över att vara anställda värdeskapare på Miweco, ”många blir kallade men få blir utvalda”. Gemensamt utvecklas vi och skapar framgång vilket ger högt Värde både till dig  som anställd och till kund. Med ett stort Engagemang ska vi tillsammans utveckla vår vardag och framtid.  Allas roll i bolaget är lika viktig  och vi är beroende av varandra för att vi ska kunna nå både personliga och företagsmål.

Personlig utveckling – Jaget, intern utveckling

Vi vänder oss till kunder där du kommer att utnyttja din och dina kollegors kunskap och kompetens för maximalt kundvärde. Vi jobbar tvärfunktionellt där vi utnyttjar hela bolagets kompetens för att lösa de uppgifter och utmaningar vi möter i vår vardag. Detta innebär att du kommer att få möjlighet att delta i många uppdrag samtidigt, vilket är både utmanande och utvecklande. Att se och kunna utnyttja den gruppdynamik som uppstår i våra arbetssätt gör att vi som individer och företag växer tillsammans. Vi väljer därför att benämna våra anställda som värdeskapare och inte enbart medarbetare. Vårt fokus är att vara No.1 som arbetsgivare och det leder till att du som anställd får förmåner och den utveckling som krävs för att möta nya kund- och marknadskrav. Vi utvecklas och tar nya utmanande uppdrag vilket höjer nivån på din kunskap och ökar dina erfarenheter. Vi skall växa tillsammans, anställd – företag – kund. I vårt arbete med att utveckla och öka marknadsvärdet på våra erbjudande kommer din insats att bli mycket viktig.

Gemensam utveckling – Vi & Laget

Om vi skall utvecklas är det viktigt att det sker både på och vid sidan av jobbet. Vi skapar möjligheter där detta sker och det är du som medarbetare och värdeskapare som väljer hur mycket du vill delta. Ju bättre vi känner varandra desto lättare kan vi utvecklas ihop. I ett allt högre tempo med krav och förväntning både i privatliv och arbetsliv är det för oss helt naturligt att jobba aktivt med frisk och hälsovård. Vi ger bland annat möjlighet att vara med på gemensamma träningspass vilka stärker gemenskapen och ger hälsovinster. Vi erbjuder dessutom regelbundna hälsoundersökningar med uppföljningar. För oss är det självklart att ha friska och hälsosamma medarbetare. För att ytterligare förstärka vikten om att utvecklas och ha roligt tillsammans så är personalaktiviteter en naturlig del av verksamheten. Aktiviteterna varierar över tid där alla ska ges möjlighet att vara med.

Utbilda personalen så att de kan lämna dig – Behandla dem så att de inte vill.

Sir Richard Branson

Är du vår nästa kollega och värdeskapare?

Vill du jobba i ett entreprenörsdrivet företag där vi alltid fokuserar på att vara den bästa arbetsgivaren och värdeskapare för våra kunder då är du välkommen med din ansökan. Har du samma grundsyn och värderingar som oss kombinerat med relevant utbildning och sist men inte minst erfarenhet är du välkommen med din ansökan. Rekrytering sker kontinuerligt mot marknadens krav.

Skicka din ansökan med personligt brev, CV samt minst 3 referenser till ledigajobb@miweco.se

Vi undanber oss att bli kontaktade av rekryterings- och bemanningsföretag då vi hanterar vår rekrytering själva.